Loading Chart Calculation v.1.4.0 20-04-2023

Kies ballon:


Geef datum en tijd weer op de loading chart.
Mogelijkheid om meteovoorbereiding aan te geven dmv een vinkje.
Aantal liters gas weergeven.
Opstijg- en landingslocatie invullen.
Naam Pilot in Command vermelden.

Bovenstaande instellingen worden bewaard op je device via een cookie, maar zijn altijd te wijzigen.
Gemaakte loading charts worden niet op de server bewaard en zijn derhalve niet op een later moment terug te roepen.Model laatst gevalideerd op 28 November 2023 23:18